Algemene voorwaarden

Definities:
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Belgeschenk is Belgeschenk-cadeautips: de bepaler van deze algemene voorwaarden.
De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Belgeschenk en de klant waarop Belgeschenk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Belgeschenk, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Over de producten:
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Belgeschenk in het aanbod worden genoemd. Geringe afwijkingen tussen de foto`s op de website, en het geleverde behoren tot de mogelijkheid. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Over de bestelling:
Belgeschenk levert pas uit, na ontvangst van betaling, tenzij voor een rembourszending is gekozen. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Belgeschenk zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. E.e.a. tegen terug betaling van uw voorschotten.

Over de levering:
Wij leveren alleen in de landen NEDERLAND en BELGIE op verzoek kunt u via e-mail een artikel aanvragen te leveren in een ander land, hier zijn andere verzendkosten en voorwaarden van toepassing.
Belgeschenk doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.
Voor alle op de site aanwezige artikelen geld "zolang de voorraad strekt". De klant zal op de hoogte worden gebracht als een product niet of niet meer leverbaar is. De klant zal de keus krijgen tot het kiezen van een gelijkwaardig product, of retour-nering van de betaling.
Indien Belgeschenk een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Belgeschenk schriftelijk in gebreke te stellen.
De bestellingen worden verstuurd met Post NL, BPost, of DHL. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld.

Over het versturen:
Belgeschenk draagt niet het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant, tenzij voor aangetekende verzending is gekozen.

Over de garantie:
Belgeschenk garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Belgeschenk op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Belgeschenk eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.
Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Belgeschenk overgenomen.
Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Belgeschenk is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.
Belgeschenk is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Belgeschenk geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Belgeschenk. Indirecte of directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Belgeschenk.

Over Privacy:
Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Belgeschenk. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.
Belgeschenk verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.
Overige bepalingen:
Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Belgeschenk geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief ontvangen
Aanmelden

Verzend en betaalsystemen

 • SSL certificaat
 • Post NL verzending
 • Bpost verzending
 • Mollie
 • ideal
 • ing logo
 • ABN logo
 • kbc
 • Rabo
 • bancontact
 • ASN logo
 • SNS
 • Knab
 • Regio
 • sofort
 • belfius
© 2016 - 2024 Belgeschenk-cadeautips | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Om deze webwinkel te bezoeken moet u 18 jaar of ouder zijn.